woensdag, oktober 19, 2005

TEGEN DE VERDERE INPERKING VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING IN NEDERLAND !TEGEN DE VERDERE INPERKING VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING IN NEDERLAND EN DE REST VAN EUROPA in het kader van de zogenaamde strijd tegen het 'terrorisme'

Minister Donner van Justitie wil dat er op het verheerlijken, goedpraten, bagatelliseren of ontkennen van oorlogsmisdrijven, genocide of terroristische aanslagen, gevangenisstraf komt te staan. Hij stelt een maximumstraf voor van één jaar. Ook wil Donner dat rechters mensen - als bijkomende straf - meteen uit hun ambt kunnen zetten als zij daarvan misbruik maken door op te ruien of haat te zaaien. Deze straf kan van toepassing zijn bij het rekruteren voor de jihad en bij het vergoelijken of ontkennen van zeer ernstige misdrijven. Ontzetting uit het beroep wordt volgens het voorstel van Donner niet langer beperkt tot gevallen van recidive. Ook first ffenders kunnen daarvoor in aanmerking komen.

Wanneer deze maatregelen doorgevoerd worden kunnen discussies over de bezetting van Irak en Afghanistan door de VS, en de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden (West-Jordaanland), haast niet meer besproken worden.

De illegale wijze waarop de VS omspringt met haar zogenaamde 'krijgsgevangenen' op uantanamo Bay en Abu Graib is onmenselijk. Net zoals de CIA momenteel in andere landen mensen gijzelt en ontvoert, in het kader van hun oorlog tegen terrorisme. En het feit dat bij de Amsterdamse rechtbank ineens een dossier verdwenen is, wat vermoedelijk gedaan is door
de CIA.

De Amerikanen zijn de agressors in het Midden-Oosten, zie de aanval in Irak die zonder goedkeuring van de VN plaatsvond. Welk volk vecht niet tegen hun bezetters terug? Mogen wij Nederlanders dan straks ook niet meer kritisch schrijven over de 80 jarige oorlog met Spanje? Die wij Nederlanders hebben uitgevochten en gelukkigerwijze hebben gewonnen.

Iedere dag maakt de Nederlandse regering zich schuldig aan 'terrorisme' omdat zij meewerkt aan de illegale bezetting van Afghanistan en Irak, door middel van het aldaar stationeren van Nederlandse troepen. Dit is ook een vorm van 'terrorisme'. Zogenaamde precisie bombardementen van het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan, waarbij onschuldige burgerslachtoffers vallen, worden eveneens goedgepraat.

De 'as van het kwaad' bestaat momenteel uit Israël en de VS met haar bondgenoten in het Midden-Oosten. De behandeling van de Palestijnen in de bezette gebieden lijkt sterk op het apartheidsregiem in Zuid-Afrika en feitelijk zijn de Palestijnse gebieden één grote gevangenis waar niemand in of uit kan.

De nieuwe maatregelen treffen drie groepen in de Nederlandse samenleving:
radicaal-links, radicaalrechts en moslim fundamentalisten.

Daarom eisen wij:

Terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Irak en Afghanistan, geen Nederlands bloed voor de belangen van Israël en de VS.

Stop de plannen van Donner inzake de verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting die daarmee compleet aan banden wordt gelegd.

Stop de CIA (Amerikaanse inlichtingendienst) bemoeienissen in Nederland en in de rest van de wereld.

Geen Jihad in ons Europa der volkeren!

Geen beroepsverboden!

NVU

zaterdag, oktober 01, 2005

Toetreding van Turkije zet Europa op scherp !


De mogelijke toetreding van Turkije leidt tot grote spanningen in de Europese Unie. Zowel in de Ministerraad als in het Europees Parlement blijft het Turkse EU-lidmaatschap tot op het laatst toe omstreden.

Zie: http://nl.novopress.info/