maandag, januari 15, 2007

Europees extreem-rechts verenigt zich op NOS, 15 januari 2007.

De nieuwe fractie van extreem-rechts in het Europees Parlement presenteert zich vandaag tijdens de maandelijkse EP-zitting in Straatsburg. Bruno Gollnisch, nummer twee van het Franse Front National (FN) van Jean-Marie Le Pen, is de voorzitter van de fractie Identiteit, Soevereiniteit, Traditie (IST) die 20 leden telt uit zeven landen.

Behalve de 7 FN’ers, maken drie parlementariërs van het Vlaams Belang, een Oostenrijker van de FPÖ, twee Italianen onder wie Alessandra Mussolini, vijf Roemenen, een Bulgaar en een Engelsman deel uit van de fractie IST. NOS extreem-rechts specialist Rinke van den Brink sprak met Bruno Gollnisch over de nieuwe fractie.

Het was voor extreem-rechts of, zoals het in uw kringen heet, nationalistisch rechts, altijd moeilijk om een fractie te vormen.

“We hebben al eerder een fractie gehad. In 1989 hebben we met de Duitse Republikaner en het Vlaams Blok een politieke fractie gevormd. Die samenwerking is voortijdig stukgelopen op een scheuring bij de Republikaner. Die zijn het slachtoffer geworden van manipulaties van de Duitse geheime dienst, zowel die van het oosten als van het westen.

In 1994 en 1999 hebben we een technische fractie gevormd met andere parlementariërs die niet tot de bestaande politieke families hoorden. Deze nieuwe fractie Identiteit, Soevereiniteit, Traditie heeft een gezamenlijk politiek platform uitgewerkt. Onze hoofdlijn is de verdediging van de vrijheid en de onafhankelijkheid in de geest van uw grote landgenoot Hugo de Groot.

Verder zijn we niet tegen samenwerking tussen de Europese staten, met allerlei wederzijdse garanties, maar keren we ons tegen de Europese superstaat die nu in de steigers staat.”

En de meningsverschillen met uw geestverwanten?

“Met onze Vlaamse vrienden werken we al sinds 1989 samen, ook al zijn we het niet over alles eens. Wij mengen ons niet in de nationale kwestie in België. We hebben heel veel meer gemeen dan ons scheidt: we wilen allebei de nationale identiteit beschermen, onze soevereiniteit veilig stellen, de christelijke en westerse beschaving verdedigen, zorgen dat er geen Europees geld over de balk gegooid wordt en nog zo veel meer.”

Wat gaat de nieuwe fractie doen, u bent maar met 20 op een totaal van 785 leden?

“We krijgen nu eindelijk dezelfde rechten als andere EP-leden. Vanaf vandaag kunnen we amendementen indienen en ontwerpresoluties. We praten mee over de agenda van het parlement. We krijgen veel meer geld om fractiemedewerkers aan te trekken. Krijgen de beschikking over meer tolken zodat we onze eigen interne discussies beter en vaker kunnen voeren en uiteindelijk meer gezamenlijke standpunten kunnen formuleren.

We krijgen ook meer middelen om informatie te geven zodat we beter in kunnen gaan tegen de permanente desinformatiecampagne over ons door onze tegenstanders. Maar het is ons in de eerste plaats om de politieke rechten begonnen. Wij waren een soort tweederangs volksvertegenwoordigers en dat is nu voorbij.”

U hebt in de fractie 20 leden, dat zijn er precies genoeg, maar er hoeft er maar eentje op te stappen of het is weer voorbij.

“Dat is waar. We gaan er van uit dat we in het loop van de jaar in ieder geval meer Bulgaarse en Roemeense leden gaan krijgen. Er zitten nu 5 Roemenen van de Groot-Roemenië Partij en één Bulgaar van Ataka in de fractie. Die zijn nog benoemd op grond van de krachtsverhoudingen in de nationale parlementen. Later dit jaar worden in beide landen verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Daar gaan ze versterkt uit tevoorschijn komen.

Verder staat de deur open voor anderen die zich bij ons willen aansluiten. De Poolse Gezinsliga bijvoorbeeld waarmee de gesprekken uiteindelijk mislukten. Of de Italiaanse Lega Nord. Ik ben wel teleurgesteld dat de Lega te elfder ure afgehaakt is omdat ze nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen van het politieke platform van onze fractie.”

De andere fracties in het EP hebben al laten weten dat ze u zullen boycotten en dat u geen enkel voorzitterschap van een parlementaire commissie zult krijgen.

“Dat is de bekende, zeer totalitaire houding van de meerderheid. Ze hebben de mond vol van respect voor de minderheden, maar als puntje bij paaltje komt, lappen ze het aan hun laars. Wij zitten hier niet op grond van een mandaat dat onze collega’s ons wel of niet geven, maar omdat 23 miljoen kiezers ons gekozen hebben als hun vertegenwoordigers.”

U bent verwikkeld in een proces in Frankrijk vanwege het in twijfel trekken van misdaden tegen de menselijkheid. Op een persconferentie eind 2004 hebt u gezegd dat het aan historici is om te debatteren over wat er precies gebeurd is in de gaskamers. Beïnvloedt dat uw positie als fractievoorzitter?

“Nee, helemaal niet. Het is een politieke machinatie tegen mij en mijn partij. Puur misbruik van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Nota bene door een man, de toenmalige minister van Justitie Dominique Perben, die via zijn medewerkers betrokken is in financiële schandalen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Lyon is hij in 2008 een van mijn concurrenten voor het burgemeesterschap.

Ik heb geen vertrouwen in de Franse justitie, maar ik ga mij hier niet door laten beïnvloeden op wat voor manier dan ook.”

Bron: NOS